Πληροφορίες
Τι είναι το Υμνολόγιο;

Το Υμνολόγιο είναι ένα δίκτυο της Ελευθεράς Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής, με σκοπό να διαδώσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που παρέχει η τεχνολογία σήμερα.

Τα βασικά υμνολόγια που χρησιμοποιούνται από όλες τις τοπικές εκκλησίες και συναθροίσεις είναι δύο —αναφέρονται παρακάτω.

Ύμνοι Χριστιανικοί

Το Ύμνοι Χριστιανικοί είναι το βασικό υμνολόγιο της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Περιέχει τους βασικούς ύμνους που χρησιμοποιούνται σε γάμους, βαπτίσεις κ.λπ., καθώς και πολλούς άλλους κλασικούς προτεσταντικούς. Συνολικά περιέχονται περίπου 500 ύμνοι. Το εξώφυλλο είναι χρώματος μπλε και μαζί με τον τίτλο απεικονίζεται ένας σταυρός.

Άσμα Νέον — Άσμα Νέων

Το Άσμα Νέον — Άσμα Νέων, είναι το δεύτερο υμνολόγιο της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Αρχικά προοριζόταν για υμνολόγιο νεολαίας, αλλά τελικά καθιερώθηκε στις εκκλησίες. Περιέχει περίπου 250 ύμνους, νεότερους από αυτούς του υμνολογίου Ύμνοι Χριστιανικοί. Το όνομά του –Άσμα Νέον, έχει παρθεί από εδάφια της Αγίας Γραφής. Το εξώφυλλο είναι χρώματος καφέ και μαζί με τον τίτλο απεικονίζεται μία άρπα.